ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

Ακριβής τοποθέτηση ■ φιλικότητα στη χρήση ■ ασφάλεια

Για το χειροκίνητο βίδωμα βιδωτών θεμελίων μικρού έως μεσαίου μεγέθους ,έως την κατηγορία εδαφών ΙΙΙ η Krinner προσφέρει κλειδιά χειροκίνητου βιδώματος και διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα. Για μικρά βιδωτά θεμέλια σε έδαφος εύκολης διάτρησης η Krinner προσφέρει επιπλέον ράβδους βιδώματος.


μηχανήμα-χειροκίνητα-βοηθήματα-βιδώματος μηχανήμα-krb60 μηχανήμα-krb40 μηχανήμα-kr55 μηχανήμα-kr20